• 19 MAR 19

  Fysioterapeut og ernæringsveileder

  Anne Beth Bruland er fysioterapeut med master i ernæring, helse og miljø.

  Hun tar imot pasienter til kostholdsveiledning og fysioterapi.

  Ta kontakt for avtale eller mer informasjon:
  e-a-b@online.no
  Mobil 976 66 493

Photostream