Velkommen

Haugerud legesenter har ni fastleger, en turnuslege og fire helsesekretærer. Vi ønsker å være lett tilgjengelig for våre pasienter. Den letteste måten å nå oss på er via Pasientsky, men vi kan også nås per telefon og fax.

Time samme dag

Vi ønsker å tilby time samme dag for å unngå unødig ventetid på time. Det åpnes daglig nye timer i timebøkene: sjekk dagen før og samme dag for nye timer som har blitt lagt ut. Vi har 3 type timer: 1) Tilgjengelig lang tid i forveien. 2) Legges ut dagen før. 3) Legges ut samme dag. Er det ikke ledige timer, så sjekk dagen før og samme morgen.

Legene har noen dager med offentlig arbeid på helsestasjon etc og er ikke til stede på legesenteret alle dager. Se oversikt over dette under Ansatte. Om legen din ikke er til stede, prøver vi å tilby time hos en annen lege. Om du ønsker, kan du vente til din fastlege er tilbake. 

Hvordan bestille time?

Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom på telefon. Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du benytte Pasientsky for henvendelser. 

Hvordan få legen hjem til deg?

Fastlegen kan i spesielle tilfeller reise hjem til deg dersom du ikke har mulighet for å komme til legen. Siden det er stor pågang, er det ofte vanskelig for legen å forlate kontoret i arbeidstiden. Snakk med fastlegen din om muligheten for hjemmebesøk. Dersom din fastlege ikke har mulighet til å dra på hjemmebesøk, kan du kontakte Oslo kommunale legevakt som kan sende en av sine vaktleger på hjemmebesøk i de tilfeller de vurderer det som riktig.

Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Vi anbefaler at du bestiller time for reseptbestilling, og at du sjekker www.mineresepter.no før du gjør dette. Alternativt kan du sende reseptbestilling via Pasientsky, ringe legesenterets sentralbord for bestilling eller levere skjema for reseptbestilling. 

Laboratoriet

Vårt laboratorium er åpent fra 09.00 til 15.15. For enkle prosedyrer som injeksjoner etc er det drop-in mellom 09-11 eller 12.30-14, eller etter avtale med medarbeider.

Prøver som skal sendes til ekstern lab må tas før kl 14.45 og senkning må tas før kl 13.30. Vi utfører en rekke blodprøver på eget laboratorium og på disse kan du få svar før du går.
For noen prøver er det viktig å være fastende. Dvs at du ikke skal spise fra midnatt dagen før prøven, men du kan drikke vann. Dette gjelder blodsukker og kolesterolprøver. Vi tar også EKG, spirometri (pusteprøve) og 24 timers blodtrykksregistrering.  Noen dager med stor aktivitet eller fravær blant ansatte, må en regne med å bli henvist til Furst, for å ta prøvene der.

Henvisninger

Vi ønsker å prøve å hjelpe pasientene hos oss så langt det lar seg gjøre. Fastlegen har kompetanse på mange områder innen medisinen og vårt mål er å behandle flest mulig av pasientene i førstelinjetjenesten, dvs hos oss. Fastlegen henviser videre til spesialister og til billeddiagnostikk dersom han synes det er behov for det. Fastlegen må derfor vurdere pasienten og ta stilling til problemstillingen før man evt blir henvist videre.

Avbestille time, eller endre timeavtale

Ring oss eller benytt Pasientsky.no for å avbestille eller endre time. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet.

Våre leger