Legekontoret 09.09.2021

Timer i PasientSky legges ut hver dag, sjekk om morgenen.

Det åpnes daglig nye timer i timebøkene: sjekk dagen før og samme dag for nye timer som har blitt lagt ut. Vi har 3 type timer: 1) Tilgjengelig lang tid i forveien, 2) Legges ut dagen før, 3) Legges ut samme dag. Er det ikke ledige timer, så sjekk dagen før og samme morgen.