Legekontoret

Influensa

Symptomene kommer brått med feber, muskelsmerter, hodepine og påvirket allmenntilstand. I tillegg kan man ha luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste.  Barn kan få oppkast og diarè. Influensa varer oftest i sju til ti dager. Influensa er en virussykdom og antibiotika har ikke effekt mot virus.

Behandling av influensa

Ved influensa er det i de fleste tilfeller symptomlindrende behandling som er aktuelt. Symptomer kan reduseres med febernedsettende og smertestillende legemidler som for eksempel paracetamol. Barn under 12 år med influensainfeksjon skal ikke behandles med acetylsalisylsyre (Dispril, Aspirin)

https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/rad-om-influensa/influensa---faktaark-/