Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
179/301
Sykebesøk på dagtid/kveld
240/384
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
56/41
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud
64
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
64
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
62

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
127

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
75
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
113
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
161
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
219
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
193/313
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Legeerklæringer og andre tjenester som ikke dekkes av Helfo

Helseattest førerkort
900
Enkel legeattest ved samtidig konsultasjon
200
Enkel legeattest uten konsultasjon
350
Legeattest skole
250
Avansert legeattest (ekskludert blodprøver/EKG/spirometri) Faktureres etter medgått tid
Salærtakst kr. 608 pr 30 min
TT-kort, parkeringstillatelse for forflytningshemmede, avbestilling reise, kommunal bolig
400
Fremtidsfullmakt
500
Fryse medlemsskap treningssenter
400
Time/vurdering reisevaksine voksne. Selvbetalende, dekkes ikke av Helfo
400
Time/vurdering reisevaksine barn. Selvbetalende, dekkes ikke av Helfo
300
Sette vaksine. Gjelder pr. gang for både voksne og barn
200
Ikke møtt til time - gjelder også barn. Allmennlege/spesialist
188/304