Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
800
--- tilleggsattest for førerkort ved diabetes
800
Enkel legeattest
350
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
Faktureres etter medgått tid

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening