Legekontoret 09.09.2021

Trenger du ny resept? -sjekk Helsenorge først.

Sjekk på https://www.helsenorge.no/legemidler/ eller https://www.mineresepter.no om du har mer igjen på resepten først. Legen har ofte skrevet en resept som kan hentes flere ganger. På helsenorge.no finner du informasjon om resterende uthentinger og gyldige resepter.