Legekontoret

Trenger du pneumokokkvaksine?

Vi anbefaler å ta vaksinen hvert 6. år dersom du:

* er over 65 år

* har sykdom som gir immunsvikt

* bruker medisiner som svekker immunforsvaret

* har kronisk sykdom eller tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom/lungebetennelse
 Som f.eks astma, Kols, kreft, diabetes.

* Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.

Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.